Privacy verklaring

Privacy verklaring Christengemeente de Banier

De Christengemeente de Banier verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

– de door leden, gast-leden en bezoekers verstrekte
  persoonlijke informatie en

– data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en
  gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

De Banier houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Voor andere leden zijn deze zichtbaar in een adressenlijst van de Banier, een beveiligde omgeving. Daarnaast kunnen de gegevens van gast-leden en bezoekers worden vastgelegd. De e-mailadressen uit deze ledenadministratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum) om onze financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, cursussen of activiteiten en wanneer u zich aanmeldt als lid. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan eventuele activiteiten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van de Banier: info@debanierkampen.com. De Banier is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan Christengemente de Banier: Postadres: Rolklaver 77, 8265 KR Kampen.

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 2 jaar.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid, gast-lid of bezoeker uw e-mailadres aan de Banier hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de Banier info@debanierkampen.com. U vindt deze gegevens ook onder elke e-mail die u van ons krijgt.

Bezoek aan onze website

De Banier gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Fotografie

In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers, de website of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, of wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u ons mailen naar: info@debanierkampen.com.

Beveiliging

De Banier heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor leden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

De Banier houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met een van onze oudsten.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Christengemeente De Banier

Rolklaver 77, 8265KR Kampen

Info@debanierkampen.com

De Banier heeft de ANBI-status.