Over ons

Doopdienst in de rivier de IJssel bij de molen in Kampen

Onze Visie

De Banier: ontmoetingsplaats tussen God en mensen. De naam “De Banier” staat voor “de Here is onze Banier”. Wij zijn veilig in Hem, leven onder Zijn banier en Zijn bescherming. De visie van de Banier is om een plek te zijn waar mensen God en elkaar kunnen ontmoeten. Hieruit vloeien twee hoofddoelen. Een Brongemeente te zijn en een Altaar voor aanbidding.

Brongemeente

Als gemeente willen wij een bron voor God zijn, waardoor Zijn levende water kan stromen. Het levende water staat symbool voor de Heilige Geest en voor onderwijs vanuit het Woord van God. Als Brongemeente willen wij beschikbaar zijn voor onze eigen leden, maar ook breder voor het lichaam van Christus. Mensen die op zoek zijn naar echtheid, duidelijkheid en waarheid. We helpen mensen bij vragen over het het leven met God, de Bijbel, gaven van de Geest, doop etc. Wij rusten mensen toe om zo te worden als Jezus en de dingen te doen die Hij deed. Het onderwijs aan de kinderen tijdens de zondagse kinderdiensten heeft het zelfde uitgangspunt als het onderwijs aan de volwassenen. Het geven van fundamenteel onderwijs op hun niveau in combinatie met gezelligheid en creatief bezig zijn.

Altaar voor aanbidding

Binnen de gemeente heeft aanbidding een belangrijke plaats. In de tegenwoordigheid van God is er een ontmoeting tussen Hem en mensen. Hierin staan wie actief open voor zijn Geest en nemen we geruime tijd voor aanbidding. Dit zowel in onze samenkomsten als ons dagelijks leven. Wij streven naar een levensstijl van aanbidding. We geloven dat God tot ons spreekt en dat in Zijn tegenwoordigheid wonderen, genezing en bevrijding plaatsvinden. 

Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. (Exodus 17:14)