Opname diensten

Beamer, geluid en opname team.

Diensten Uitluisteren 

De diensten zijn uit te luisteren door op het driehoekje van de opnamebalk te klikken.

Zondag 24 juni 2018 Paula Rooda. Genezings dienst


Zaterdag 23 juni 2018 Paul Rooda. Genezings dienst


Zondag 17 juni 2018 Klaas van Denderen


Zondag 10 juni 2018 Rob van Zon.


Holy Spirit Event. Afgelopen weekend hebben we drie Heerlijke diensten van aanbidding gehad met Nigel en Debbie Desmond. We zijn hierin gezegend en hebben veel vreugde en plezier mogen beleven met de krachtige werkingen van Gods Geest. Dat we steeds meer en dieper mogen gaan beseffen hoeveel God van ons houdt en van ons geniet en dat we in Hem met al onze imperfectie toch perfect mogen wezen. We zijn prachtig in Zijn ogen, wijs dat niet af maar leer het te omhelzen…de uitstraling kan niet uitblijven.

Zondag 3 juni 2018 Nigel en Debbie Desmond. 3e dienst.


Zaterdag 2 juni 2018 Nigel en Debbie Desmond. 2e dienst.


Vrijdag 1 juni 2018 Nigel en Debbie Desmond. 1e dienst.


Zondag 27 mei 2018 Anthon van der Laak. Deze keer met de uitnodiging vragen te stellen waar je duidelijkheid of antwoordt over zou willen hebben. Jezus leerde zijn discipelen , en vragen stellen is een wezenlijk gebeuren in het leren.Zo mochten we een mooie dienst met elkaar hebben en gezegend worden.


Zondag 13 mei 2018 Sijmen van der Werf  Zowel deze als vorige zondag is er onder andere in de dienst gesproken over de vosjes in de wijngaard( Rob van Zon alsook Symen van der Werf ) Van die leuke ‘aaibare’ beestjes, die als je ze hun gang laat gaan wel je wijngaard aantasten en kapot maken. Aan ons de uitdaging om op ‘vossenjacht’ te gaan. Wat zijn de ‘vosjes’ in ons leven die gevangen moeten worden? Ga met de Heer eens in gesprek welke dingen en afleidingen in het leven de groei en bloei van Zijn wijngaard in jou tegenwerken of aantasten.


Zondag 6 mei 2018 Rob van Zon. De betekenis van het Heilig Avondmaal.


Zondag 29 april 2018 Rob ten Cate. We zijn in Christus meer dan overwinnaar. Het lijden voor Zijn naam is hiermee ook verbonden. We dienen een Koning, en als Zijn lichaam (gemeente) is het de bedoeling om Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken op deze aarde en Zijn getuigen te zijn.


Zondag 22 april 2018 Rob ten Cate. Rob heeft gesproken over de toewijding aan Jezus, en Zijn lichaam, de gemeente. Met als doel eensgezind het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Zoals in de Hemel, zo ook op aarde moet ons verlangen zijn


Zondag 15 april 2018 Anthon van de Laak.  Geef God de eer in alles wat je ontvangt en mag doen. Ook mogen we elkaar eren en bevestigen, tot eer van Hem. Maak groot onze God.


Zaterdag 14 april 2018 Jaap Dieleman. FULL OF HIS GLORY, was een heerlijke avond gehad met Jaap Dieleman. De oproep is er om ons te laten vullen met ‘nieuwe wijn’. Te genieten, en de levensvreugde van de Heer uit te stralen. En zoals Maria zegt op de bruiloft te Kana : ‘Doet wat Hij u zegt’.


Zondag 1 april 2018 Herman Boonstra.  Herman heeft gesproken vanuit Johannes 21, over de wonderbare visvangst na de op standing. Hij heeft de dingen al voor ons voorbereidt. Jezus verlangt dat we Hem in liefde leren verstaan en volgen. Hij is God.

Dienst 25 maart 2018 Paul Rooda


Dienst 24 maart 2018 Paul Rooda. Genezingsdienst

Dienst 18 maart 2018 Henk Sikkema.


Dienst 11 maart 2018 Klaas van Denderen. Voor diegenen die er waren is het zondagmorgen een denderende dienst geweest. Klaas heeft gesproken over het levensbelang en de levenskracht van het profetische woord van God in de gemeente en individu.


Dienst 4 maart 2018 Robe ten Cate. Rob gesproken over het onderwerp teleurstelling. In vele variaties kennen we dit allemaal. Wat doen wij ermee? Wat wil God dat we er mee doen?


Dienst 25 februari 2018 Paul Rooda. GENEZINGSDIENST. Afgelopen weekend hebben we twee genezingsdiensten gehad met Paul Rooda. Mensen werden aangeraakt en genezen en er was weer een feest in de Hemel door een jonge vrouw die haar hart en leven aan Jezus heeft gegeven.


Dienst 24 februari 2018 Paul Rooda. GENEZINGSDIENST


Dienst 11 februari 2018 Henk Sikkema. We hebben het met elkaar gehad over de geestelijke wereld en ons bewustzijn hierin, hoe belangrijk onderscheid is, maar ook gaan staan hierin. Wat de Hemel voor ons heeft en wil geven moet onze focus zijn, onze ogen gericht op de Waarheid, op Jezus. In de Hemel alzo ook op aarde.


Dienst 4 februari 2018 Rob van Zon. Een zeer bijzondere getuigenis, een krachtige boodschap met praktijk, ten leven en vruchtbaarheid voor onze gemeente en individueel…onder het thema ‘de dood’.


Dienst 28 januari 2018 Herma Boonstra. Afgelopen zondag heeft Herman Boonstra gesproken vanuit het verlangen dat God’s Koninkrijk zoals Jezus die predikte steeds meer zichtbaar mag worden onder ons, in Kampen, de hele wereld. dat de mensen tot levend geloof gaan komen.


Dienst 21 januari 2018, Jorien en Wim van jeugd in opdracht met het thema GOD STORY.


Dienst 14 januari 2018, Rob ten Cate. Rob heeft vanmorgen een woord voor de gemeente: ‘het is tijd om op te staan . Waar wacht je nog op. Neem het land in bezit!


Dienst 7 januari 2018, Henk Bruggeman.  Hij sprak over het Vaderhart van God vanuit het gebed dat Jezus aan zijn discipelen leerde; Het onze Vader.


Dienst 31 december 2017, Anthon van der Laak en Jaap Dieleman. Inzegening dienst  Rob ten Cate als Voorganger


Dienst 24 december 2017, preek Herman Boonstra. Herman Boonstra o.a gesproken vanuit Psalm 72, waarin hetgebed van David over gaat in profetie over dè Koning die komen zal en deze aarde zal vervullen met Zijn Vrede, gerechtigheid en heerlijkheid.


Dienst 17 december 2017, preek Henk Sikkema. Zondagmorgen mochten we weer een bijzondere dienst beleven met elkaar. Henk Sikkema heeft gesproken vanuit openbaringen, de aanbidding voor de troon van God en hoe wij daarin ook onze kracht moeten zoeken,..aanbidding. We mochten een krachtig getuigenis horen van een broeder gevlucht uit Pakistan. We hebben de dienst onder dankzegging en in aanbidding met elkaar mogen beleven.


Dienst 10 december 2017, preek van Anthon van der Laak.  Hij heeft gesproken over de onvoorwaardelijke Liefde van God, waarin alles gegrondvest is.


Dienst 3 december 2017, preek van Arnd van der Pols. Arnd van de Pols heeft ons verteld over frequenties die God in de schepping heeft gelegd om Hem te kunnen aanbidden; in woorden, geluiden, geuren en in kleuren, in eten,..frequenties van de hemel die een gunstige en genezende werking hebben op het leven.


Dienst 26 november 2017, preek van Georgine Hartnack. Zondagmorgen mochten we weer een hele mooie dienst beleven met elkaar. Georgine Hartnack heeft gesproken over de Wijsheid Gods en de zeven geesten voor Zijn Troon zoals omschreven in Jesaja 11. Dat we van hieruit mogen leren leven en spreken en God zo doende de ruimte geven voor zijn Gerechtigheid en oordeel.


Dienst 19 november 2017, preek van Henk Sikkema.  Zondagmorgen mochten we weer een hele mooie dienst beleven met elkaar. Henk Sikkema heeft gesproken en heeft aangehaakt op de voorlaatste keer dat hij bij ons was. God heeft een boek over ons leven geschreven,..Leer Zijn boek over je leven te lezen!


Dienst 12 november 2017, preek van Valko Lodewijk. Zondagmorgen heeft Falco Lodewijk gesproken vanuit een groot deel eigen getuigenis. God is goed, trouw en waarachtig. Een ieder van ons heeft een belofte op z’n leven gekregen en voor een ieder heeft God een hoopvolle toekomst voor ogen…ook als we een tijd van het padje afraken. Er is altijd een weg terug.


Dienst 5 november 2017 preek van Greet van der Werf en aanbidding van Arianne Abbink.  Zondagmorgen heeft Greet van de Werf gesproken. Ze heeft o.a. gesproken naar aanleiding van 2 Kon. 4, dat we ons persoonlijk en ook als gemeente voor moeten bereiden naar de de profetische woorden van beloften en bestemming die God voor ons heeft, zodat Hij kan bevestigen en bouwen.


Dienst 29 oktober 2017.
Tijdens deze dienst was er geen preek, maar de Heilige Geest leidde de dienst met enkele getuigenissen van aanwezigen. 


Dienst 22 oktober 2017 Henk Sikkema.  Henk Sikkema heeft zondagmorgen gesproken over de opvallend verschillende opgetekende levens van de koningen ( Salomo ) in het boek Koningen en Kronieken,..hoe is dat voor ons in deze tijd? wij worden ook als koningen gezien…


Dienst 15 oktober 2017 Anthon van der Laak.  We hebben een gezegende week van vasten, en een prachtige conferentie mogen hebben en houden. Er is feest gevierd en gedronken van Gods heerlijke en krachtige aanwezigheid. Zondagmorgen heeft Anthon van der Laak eveneens een krachtig woord gesproken en de uitdaging neergelegd om in alles radicaal te zijn voor Koning Jezus en zo de gevolgen van ‘ de vinger uit de dijk’ in Kampen te kunnen gaan handelen. God zal het draagvlak in de gemeente gaan vergroten door mensen toe te voegen.