Huis en gebedsdiensten

 Samen familie zijn, samen bidden, samen zingen en samen eten, doen we in huiskringen

Naast de zondagse samenkomsten hebben we tweewekelijks in huiselijke kring gebedsavonden (dinsdag). 
Tijdens de gebedsavonden aanbidden we God en doen we voorbede voor elkaar en mensen om ons heen. In deze huiskringen richten we ons ook op de ontmoeting met elkaar. Daar is ruimte om eens over persoonlijke dingen door te spreken en te groeien in de praktijk van het christen-zijn.

In al onze bijeenkomsten verwachten we dat God werkt. In de eerste plaats door zijn Woord, de Bijbel en in de tweede plaats door het werk van de Geest. Wij geven de Heilige Geest dan ook uitdrukkelijk de ruimte om door ons en in ons te werken, waarbij Gods Woord steeds de toetssteen is.

Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. (Exodus 17:14)