ANBI verantwoording

ANBI – Kerkgenootschap Christengemeente de Banier Kampen.

De Christengemeente de Bannier Kampen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan de Bannier aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat de Bannier is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Bannier heeft een eigen inschrijving in het ANBI register onder de naam ‘Christengemeente de Banier Kampen’.

Gegevens kerkgenootschap Chirstengemeente de Banier

A. Algemene gegevens Naam: Christengemeente de Bannier Kampen

B. Rechtsvorm: De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.

C. RSIN: 806684835

D. Contactgegevens: De Banier Kampen, Andorn 54, 8264 KM Kampen.

Email: info@debanierkampen.com.

Jaaroverzicht 2017 van de Christengemeente de Banier Kampen

INKOMSTEN

Inkomsten

 • Totaal aan Collecten                                        €.     4.536
 • Totaal aan Giften                                             €.    24.521
 • Totaal aan ontvangen rente                            €.           23
 • Totaal aan inkomsten                                      €.  29.080

Uitgaven

 • Huur gebouw                                                  €.      7.445
 • Vaste giften zending                                      € .     5.160
 • Pastoraat                                                        €.           36
 • Evangelisatie                                                  €.         168
 • Kinderwerk                                                      € .       356
 • Vieringen                                                         €.        857
 • Kantine                                                            €.        653
 • Sprekers                                                          €.     5.203
 • Verzekering en bankkosten                            €.        441
 • Geluid installatie                                            €.     2.354
 • Training en onderwijs gemeente                   €.         495
 • Training en onderwijs Oudsten .                   €.       1.101
 • Aanbidding teams .                                       €.       3.695
 • Kosten ouderenwerk                                     € .        684
 • Conferenties                                                  €.      1.101
 • Bevrijdingsteam                                            € .        248
 • Diversen                                                         € .          45
 • Totaal aan uitgaven                                       €.    29.556
 • Resultaat                                                       €        -475